Film og foto fra produksjon til publisering

Komplett løsning for synlighet på nett

Mange gode referanser fra lokalmiljøet

Slik startet det

I 2021 dannet ESG Media og LK Productions et nytt filmselskap: Senterfilm AS.

Lone Kalvenes hadde på det tidspunktet etablert seg som en dyktig filmskaper og fotograf i næringslivet på Sotra, med selskapet LK Productions.

ESG Media hadde på sin kant benyttet ulike freelancere innen foto og film, deriblant LK Productions. Etter hvert som samarbeidet ble tettere, ble det også tydelig for begge parter at vi ville ha mer utbytte av å slå sammen vår kunnskap.

I dag har Senterfilm mange spennende og varierte oppdrag via kundebasen vi har bygget opp hver for oss i LK Productions og ESG Media.

Hei!

Lone Kalvenes

Lone Kalvenes

Daglig leder

Espen Søderstrøm

Espen Søderstrøm

Partner

Sindre Gusdal

Sindre Gusdal

Partner